Бренд-Дизайнер,
парТнер Spir.agency, varenycia ManuFacТure, консалТор, proSTa Та Dub
#дизайнзуБкЕвича
Це як?
Заходжу у Бізнес, як Бренд-парТнер; пірнаю в операційку; Аналізую продукТ/послугу; Шукаю просТі, неочевидні рішення, які шТовхаюТь Бізнес вгору; ЗаПакОВУЮ Та вТілюю їх.
щодня.
мануфакТура меБлів з неоБмеженими можливосТями
09.16 –
доТепер
порТфель
онлайн-сервіс перевірки новоБудов Та заБудовників
07.18 –
доТепер
АгенТсТво вирішення Бізнес-спорів шляхом медіації
05.20 –
доТепер
ВироБницТво модульних серійних кухонь
07.20 –
доТепер
українська серія предмеТів інТерєру
12.20
доТепер
пракТика
Бренд-сТраТегія
позиціювання
меседж
дизайн
айденТика
гайдлайн
eCommerce + сайТ
iOS засТосунок
діджиТал продукТ + сервіс
конТенТ-сТраТегія
арТ-дирекшн
ФоТографія
відео-продакшн
анімація
копірайТинг
Ти власник Бізнесу, сТворюєш класний український продукТ аБо послугу, але не уявляєш, як зроБиТи з цього Бренд?
Львів / Київ
давай знайоМиТися
fb
/
/